Καταστατικό

Μπορείτε να δείτε το καταστατικό του συλλόγου σε pdf στον παρακάτω σύνδεσμο:

Καταστατικό Συλλόγου (23.2 MB)